Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 16-03-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Dức Lộc
Nguyễn Dức Lộc
Ngày sinh: 15-05-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lương Quốc Anh Khoa
Lương Quốc Anh Khoa
Ngày sinh: --20/03/1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm