Nguyễn Thị Kim Vinh
Nguyễn Thị Kim Vinh
Ngày sinh: --12/03/1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 9
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: -08-198312
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Thị Ngọc
Trần Thị Ngọc
Ngày sinh: 04-02-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 10-05-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thuý Vy
Nguyễn Thị Thuý Vy
Ngày sinh: 02-01-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Thị Phương Dung
Bùi Thị Phương Dung
Ngày sinh: 10-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Đoàn Thị Hoài Vy
Đoàn Thị Hoài Vy
Ngày sinh: 13-07-2001
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Hiền
Lê Thị Hiền
Ngày sinh: 09-07-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Diệu Nhân
Lê Diệu Nhân
Ngày sinh: 16-07-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Võ Thị Lệ Thu
Võ Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 16-12-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Thị Thu Hiền
Huỳnh Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 10-09-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 16-03-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Cẩm Thu
Lê Cẩm Thu
Ngày sinh: 27-03-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thế Long
Nguyễn Thế Long
Ngày sinh: 16-01-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Ngọc Pháp
Nguyễn Ngọc Pháp
Ngày sinh: 06-07-1991
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Văn Lương
Trần Văn Lương
Ngày sinh: 26-06-1998
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Đinh Văn Sỉ
Đinh Văn Sỉ
Ngày sinh: 20-08-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Ngày sinh: 10-05-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Hoàng Vũ Tiến
Hoàng Vũ Tiến
Ngày sinh: 17-07-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Thị Hồng Hạnh
Lê Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: --.
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Võ Thị Nhật Bình
Võ Thị Nhật Bình
Ngày sinh: 07-06-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Bùi Thị Minh Trinh
Bùi Thị Minh Trinh
Ngày sinh: 10-04-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
Ngày sinh: 20-12-1985
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 29-03-1998
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Bảo Hân
Bùi Bảo Hân
Ngày sinh: 29-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Cao Mai Phượng
Cao Mai Phượng
Ngày sinh: 26-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Tài Phước
Đỗ Tài Phước
Ngày sinh: 12-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 07-10-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Bạch Ngọc Huy
Bạch Ngọc Huy
Ngày sinh: 05-10-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đinh Hồng Nghĩa
Đinh Hồng Nghĩa
Ngày sinh: 25-02-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Thanh Vũ
Bùi Thanh Vũ
Ngày sinh: 20-03-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 13-7-1978
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 29-05-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Chiêu Đoan
Phạm Chiêu Đoan
Ngày sinh: 18-08-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Vĩ
Võ Thị Vĩ
Ngày sinh: 20-10-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Nhã Thương
Phạm Nhã Thương
Ngày sinh: 20-05-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Thị Thu
Đỗ Thị Thu
Ngày sinh: -01001-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Nguyễn Dức Lộc
Nguyễn Dức Lộc
Ngày sinh: 15-05-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Lê Quân
Nguyễn Lê Quân
Ngày sinh: 10-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Ngô Thị Hoa
Ngô Thị Hoa
Ngày sinh: 24-11-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 04-12-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đỗ Thị Mai Thư
Đỗ Thị Mai Thư
Ngày sinh: 05-12-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Lương Quốc Anh Khoa
Lương Quốc Anh Khoa
Ngày sinh: --20/03/1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm