Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Ngày sinh: 10-05-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Nhật Bình
Võ Thị Nhật Bình
Ngày sinh: 07-06-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
Ngày sinh: 20-12-1985
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Cao Mai Phượng
Cao Mai Phượng
Ngày sinh: 26-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Bùi Thanh Vũ
Bùi Thanh Vũ
Ngày sinh: 20-03-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Nguyễn Lê Quân
Nguyễn Lê Quân
Ngày sinh: 10-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm