Bạch Ngọc Huy
Bạch Ngọc Huy
Ngày sinh: 05-10-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 04-12-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm