Đinh Hồng Nghĩa
Đinh Hồng Nghĩa
Ngày sinh: 25-02-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 29-05-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Chiêu Đoan
Phạm Chiêu Đoan
Ngày sinh: 18-08-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đỗ Thị Thu
Đỗ Thị Thu
Ngày sinh: -01001-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Ngô Thị Hoa
Ngô Thị Hoa
Ngày sinh: 24-11-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm