Nguyễn Thế Long

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Điện thoại: 0907473268

Email: Nguyenthelong160191@gmail.com

Ngày sinh: 1991-01-16

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Điện - Điện tử

Ngày đăng: 22-10-2019 60 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học Công nghiệp TP HCM


Mong muốn:

Mong muốn làm kỹ thuật viên/kỹ sư


Kinh nghiệm:

Có 3 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật viên cơ điện 

Ứng Viên Liên Quan
Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 13-7-1978
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm