Nguyễn Ngọc Pháp

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Điện thoại: 0977060791

Email: phap1325@gmail.com

Ngày sinh: 1991-07-06

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Trung cấp

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 22-10-2019 85 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Duy Tân Đà Nẵng


Mong muốn:

Mong muốn tìm công việc ổn định


Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm 1 năm

Ứng Viên Liên Quan
Đăng tin việc làm