Đoàn Thị Hoài Vy

Địa chỉ: Hành Nhân -Nghĩa Hành -Quảng Ngãi

Điện thoại: 0869017852

Email: vydoan765@gmail.com

Ngày sinh: 2001-07-13

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: THPT

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày đăng: 14-11-2019 117 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp trường thẩm mỹ Ana.


Mong muốn:

Mong muốn vào vị trí kỹ thuật viên spa


Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm về chăm sóc body và face.

Ứng Viên Liên Quan
Trần Thị Ngọc
Trần Thị Ngọc
Ngày sinh: 04-02-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 10-05-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thuý Vy
Nguyễn Thị Thuý Vy
Ngày sinh: 02-01-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Văn Lương
Trần Văn Lương
Ngày sinh: 26-06-1998
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm